Kule Mühendislik

Yangın Dolapları

Home  >>  Yangın Dolapları

Yangın Dolapları

İnsanların toplu halde yer aldığı hastane, okul, AVM ve benzer yerlerde bulunması zorunlu olan yangın dolapları, yangınların etkili bir şekilde söndürülmesinde önemli bir görevi yerine getirmektedir. Yapıların içerisinde yer almasından dolayı özellikle ufak yangınlara bu dolaplar sayesinde hızlı bir şekilde müdahale edilebilmektedir. Dolayısıyla da yangınlar büyümeden söndürülmüş olmaktadır ve çok büyük bir felaketin önüne böylece geçilmiş olur.

Dolap denildiği zaman insanların aklına genellikle birkaç parça eşyanın olduğu ve basit yangınlarda etkili olduğu gelmektedir. Fakat durum öyle olmayıp bunların oynadıkları rol son derece önemlidir. Pompa sisteminde yer alan basınçlı suyun burada yer alan lansa kadar gelmesi, etkinliğinin daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır. Buradaki temel hedef, alevlerle mücadelede hızlı müdahale ve yeterince basınçlı suyun sağlanmasıdır.

Yangın Dolapları Nasıl Olmalıdır?

Yangın dolapları, belli standartlara uygun olmak zorundadır. Buradaki temel husus ise kullanım kolaylığıdır. Öncelikle hortum ve diğer malzemelerin rahat bir şekilde içine sığabileceği büyüklükte olması gerekmektedir. İçinden de rahat bir şekilde çıkarılmasına ve kullanım kolaylığı sağlaması gerekir. Yani sıkışık bir dolap olup, en zor ve kritik zamanlarda insanlara kullanım noktasında güçlük çıkarmaması gerekir.

Burada yer alan hortumların seçimlerinin de yine belli standartlara göre yapılması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise söz konusu yapının içinde profesyonel itfaiye personeli olup olmadığıdır. Eğer böyle bir personel yok ise normal insanların da rahat bir şekilde kullanabileceği yuvarlak, yarı sert yapıdaki hortumlara sahip olan dolapların kullanılması gerekir. Hortumun uzunluğunun 30 metreden fazla olmaması önemli bir ayrıntıdır. Ayrıca bunun dışında lans (lüle) kapama, püskürtme ve fıskiye şeklinde kullanıma uygun olmalıdır. Böylece yangın türüne bağlı olarak bunlardan uygun olan tercih edilecektir.

Profesyonel itfaiye personelinin bulunduğu yerler de mevcut olup buralardaki yangın dolapları, daha farklı seçilmek zorundadır. Bu tür yerlerdeki hortumların ise yassı olması istenmektedir. Böylelikle yangınlara çok daha etkili bir şekilde müdahale edilmesi söz konusudur. Buradaki hortumların ise 20 metreden fazla olmaması ve hortumun ucundaki bölümden lans (lüle) kapama, püskürtme ve fıskiye şeklinde su kullanılması gerekmektedir. Buradaki hortumların kapasitesinin dakikada 400 litre olması öngörülürken sivillerin kullanacağı yuvarlak hortumlardaki rakam ise dakikada 100 litredir. Bunun dışında basınç noktasında da bazı farklılıklar vardır fakat hortumlarda kullanılan basınç düşürücü ile bu husus ayarlanabilmektedir.

Yangın Dolapları Zorunlu Mudur?

İnsanların bulundukları alanların tamamında yangın riski olduğu bir gerçektir. Bundan dolayı yangın dolapları bazı yerlerde mecburidir ve ilgili alanın sorumluları bu noktada gerekli olan düzenlemeyi yapmakla görevlidir. Yüksek binalar, kullanım alanı 1000 m2’den fazla olan yerler, 600 m2’den büyük olan kapalı alanlar ve otoparklar ile ısıl kapasitesi 350 kW’den fazla olan kazan dairelerinde bu dolapların yer alması zorunludur. Bu husus ile ilgili yasal mevzuat vardır.

Yukarıda bahsedilen binalar ve alanlarda yangın dolapları arasındaki mesafenin en fazla 30 metre olması gerekmektedir. Daha uzak olması yasak olup buna bağlı olarak düzenleme yapılmaktadır. Fakat söz konusu binalar ya da alanlarda yağmurlama sisteminde yandın söndürme teçhizatı var ise mesafe 45 metreye kadar çıkabilir. Bunun nedeni ise söz konusu sistem sayesinde yangınlarla mücadele etmenin daha kolay olması olarak açıklanabilir.

Piyasada çok sayıda dolap üreticisi olmasına karşın bunlardan kaliteli olanların tercih edilmesi çok önemlidir. Aksi durumda çok kritik bir anda, dolaplardan beklenen işlev yerine getirilmeyecektir ki bu bir anlamda büyük bir problem demektir.