Kule Mühendislik

Yangın Algılama Sistemleri

Home  >>  Yangın Algılama Sistemleri

Yangın Algılama Sistemleri

Gelişen teknoloji sayesinde insanların güvenlik seviyeleri her geçen gün biraz daha artmaktadır. Yangın algılama sistemleri buna gösterilebilecek güzel örneklerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Bu sistemler sayesinde alevler büyümeden yangından haberdar olunmakta ve böylece hem mal hem de can güvenliği çok daha etkin olarak sağlanmaktadır.

Bilindiği gibi insanlar tarafından farklı amaçlarla kullanılan yapıların neredeyse tamamında yangın riski vardır. Yangınların karakteristik özelliği hızlı bir şekilde yayılmaları olup bundan dolayı ne kadar erken müdahale edilir ve gereken önlemler alınır ise engellenmesi de o kadar kolay olacaktır. Aksi durumda ortaya çıkacak olan sonuç, insanların ciddi kayıplar vermesine neden olabilir.

Yangın algılama sistemleri, adından da anlaşılacağı üzere yangınları erkenden tespit eden ve binada bulunan insanlara haber veren cihazlardır. Bu sistemler genellikle yangın söndürme sistemlerine entegredir ve bir yandan sirenlerle insanlara haber verirken diğer yandan da yangın söndürme işleminin başlamasını sağlamaktadır. Böylece alevler daha büyümeye dahi fırsat bulamadan söndürülmektedir.

Yangın Algılama Sistemleri Nasıl Çalışır?

Yangınların başlamasıyla ortaya farklı belirtiler çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi ısı iken diğeri dumandır. Fakat dumanın daha belirleyici olduğunu ve erken çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bilindiği gibi alevlerin ilk yükselmeye başlamasıyla birlikte dumanlar çıkmaya başlamakta ve buradan yukarıya yani tavana doğru hareket etmektedir. Dolayısıyla da tavanda yer alan sistemler için bu husus son derece önemlidir. Dumanın miktarına bağlı olarak detektörler, yangın olup olmadığına karar vermektedir. Bu aşamadan sonra ise varsa söndürme sistemi tetiklenmekte ve sirenler çalmaya başlamaktadır.

Dumanın daha hızlı hareket etmesi ve sistem tarafından algılanması sayesinde, yangınlar büyümeden müdahale imkanı olmaktadır. Yangın algılama sistemleri içerisinde normalde ısı detektörleri de bulunabilir fakat ısının tavana kadar ulaşması zaman almakta ve bu aşamaya kadar yangın büyümektedir. Bundan dolayı genellikle duman algılayıcı cihazlar kullanılmaktadır.

Burada yer alan sistemlerin farklı sistemlerle entegre hale getirilmesi sayesinde, yangınlarla mücadele çok daha etkin bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle yangın söndürme sistemlerine sahip olan yapılar için bu husus çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü detektörler tarafından algılanan duman sayesinde sistem hızlı bir şekilde devreye girecek ve böylece yangın söndürülecektir.

Yangın Algılama Sistemleri Seçimi

Bu sistemler son derece gelişmiş olup farklı türleri bulunmaktadır. Buna bağlı olarak seçim yaparken uygun olan yangın algılama sistemleri tercih edilmelidir. Bunun için ise öncelikle yapıların özellikleri değerlendirilmeli ve daha sonra seçim yapılmalıdır. Çünkü geniş alanlar için farklı sistemler, dar alanlar için daha farklı sistemlerin tercih edilmesi söz konusu olabilmektedir. Buna bağlı olarak yapıdan sorumlu kişilerin profesyonel yardım alarak bu sistemlerin seçimi ve kurulumu noktasında yardım almalıdır.

Bu sistemlerde algılamayı yapan detektörlerin farklı türleri bulunmakta ve bunlar ısı, ısı artış ve duman detektörü olarak farklı türdedirler. Sistemler oluşturulurken bunlardan bir tanesi kullanılabileceği gibi birden fazlasının kullanılması da mümkündür. Burada temel hedefin yangını olabildiğince erken ve doğru bir şekilde tespit etmek olduğu unutulmamalıdır. Yangın algılama sistemleri bu noktada son derece başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır.

Burada bilinmesi gereken önemli bir husus vardır. Bu sistemlerin farklı hassasiyet ayarları bulunmaktadır ve bundan dolayı ayarlamaların ilgili alana göre yapılması gerekir. Çünkü bazen sigaradan dolayı dahi bu sistemlerin devreye girdiği bilinmektedir. Buna bağlı olarak detektörlerin olduğu yerlerde sigara kullanımının yasaklanması gerekmektedir. Böylece elde edilecek olan sonuçlar çok daha doğru olacak ve bu da yangınlarla mücadelenin daha etkin yapılması anlamına gelecektir.