Kule Mühendislik

SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Home  >>  SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Yangınların söndürülmesinde günümüzde farklı maddeler kullanılsa da tarih boyunca akla gelen ilk maddenin su olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bundan dolayı sulu söndürme sistemleri, günümüzde etkin olarak kullanılmaktadır. Özellikle inşa edilen büyük binalarda bu sistemlerin olması, önemli bir zorunluluktur. Söz konusu sistemler A ve C sınıfı yangın risklerinin olduğu noktalarda kullanılırken B, D ve E sınıfı yangın risklerinin olduğu noktalarda tercih edilmemektedir.

Söndürme amacıyla kullanılan bu sistemlerde yer alan sensörler, sıcaklığın artması veya gazların teması ile otomatik olarak devreye girmektedir. Sistem sadece yangının olduğu bölgede değil, çevresinde de çalışmaktadır. Böylece hem yangın söndürülmekte hem de daha fazla yayılmasının önüne geçilmektedir. Suyun sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özellikler, bu noktada etkili olmaktadır.

Sulu Söndürme Sistemleri Çeşitleri

Yangın söndürülmesi için özel olarak geliştirilen bu yöntemin farklı çeşitleri bulunmaktadır ve kullanılacak alana bağlı olarak bunlardan uygun olanlar tercih edilmektedir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Kuru Borulu Sistem
  • Baskın Alarm Sistemi
  • Islak Borulu Sistem
  • Ön Tepkimeli Sistem

Kuru Borulu Sistem

Sulu söndürme sistemleri arasında yer alan kuru borulu seçenek, adından da anlaşılacağı üzere borularda su yoktur. Bundan dolayı bu ismi almıştır. Borularda su yerine azot ve basınçlı hava bulunmaktadır. Yangın ile birlikte basınç düşüşü meydana gelmekte ve sistem otomatik olarak devreye girmektedir.

Bu sistemde yangın tespitinin ardından öncelikle borulardaki hava boşalmaktadır. Daha sonra ise su devreye girmekte ve yangın bu aşamadan sonra söndürülmeye başlamaktadır. Fakat yangınlar son derece hızlı yayılma hızına sahiptir ve buna bağlı olarak hızlı bir şekilde müdahale çok önemlidir. Burada ise belli bir süre kaybı vardır. Bundan dolayı işçiliği özenli bir şekilde yapılması ve bu zaman kaybının 60 saniyenin altında kalması sağlanmalıdır. Sulu söndürme sistemleri için daha geç bir müdahalenin standartların dışında kabul edildiği bilinmektedir. Bu şekilde bir yangın söndürme çeşidinin geliştirilme nedeni, donma olasılığı yerlerdeki yangınlardır.

Baskın Alarm Sistemi

Bu seçenekte, borularda hava ile birlikte su da bulunmaktadır. Suyun ilgili alana boşalmasını sağlayan yağmurlama başlıklarda cam tüp bulunmamaktadır. Bundan dolayı da vanaların tetiklenmesinde pnömatik, elektriksel ve hidrolik trimler devreye girmektedir. Bu aşamadan sonra ise yangın söndürme süreci başlar.

Islak Borulu Sistem

Sulu söndürme sistemleri arasında en fazla tercih edilen seçenek olan ıslak borulu sistem, son derece basittir. Borularda sürekli olarak basınçlı su bulunmaktadır ve yangınla birlikte otomatik olarak burada yer alan sular boşalmaya başlamaktadır. Bu sistem donma riskinin olduğu yerlerde genellikle elektrikli ısıtma ya da antifriz ile birlikte kullanılır. Fakat buna rağmen hala donma riski var ise farklı bir seçeneğin tercih edilmesi gerekir. Aksi durumda yangın esnasında donmadan kaynaklanan sorunlar yaşanacaktır. Ayrıca ilgili alandaki sıcaklık 95 derece ve üzerindeyse de farklı bir seçeneğin kullanılması gerekir.

Ön Tepkimeli Sistem

Bu sistemde borularda hava vardır. Yangın esnasında yağmurlama başlıklarından öncelikle bu hava boşalır. Suyun boşalmaya başlaması için ise algılama sisteminin doğrulama yapması gerekir. Bu doğrulama olmadan sistem aktif hale geçmez. Burada amaç, suyun gereksiz yere kullanımını önleyerek olası hasarların engellenmesidir. Bu türden sulu söndürme sistemleri, genellikle kütüphane ve çok sayıda bilgisayarın bulunduğu ortamlarda kullanılmaktadır.

Bu tür de kendi içinde farklılaşmaktadır. Tek kilitlemeli adı verilen türde, algılama sisteminin devreye girmesi gerekmektedir. Çift kilitlemeli olanda ise hem algılamanın hem de yağmurlama başlığının açılması gerekmektedir. Kullanım alanları farklı olup temelinde aynı prensip yatmaktadır.