Kule Mühendislik

Sprinkler Yağmurlama Sistemi

Home  >>  Sprinkler Yağmurlama Sistemi

previous arrow
next arrow
Slider

Sprinkler Yağmurlama

Firmamız 2008 yılında yangın güvenlik konusunda sektörün temel ihtiyaçlarının bilinçli şekilde kullanılması , yapılara uygun sistemlerin projelendirilmesi ve bu projelerin insanlar tarafından bilinçli şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Uzman kadrosu ve yangın konusunda uzun yılların verdiği tecrübe ile, Binaların yangından korunması hakkında bir çok projeye imza atmış, her türlü yapıya uygun projelerle temelde işin mantığına uygun kesin çözümler üretmiştir.

Kulesan Mühendislik, Dünya çapında kabul görmüş Yangın güvenlik sistemlerinin ithalatını yaparak, yurt içinde uygulama ve mühendislik hizmetleri veren bir firmadır. Deneyimli personeli, uzman kadrosu ile sizleri en faydalı sistemlerle buluşturmaya devam etmektedir.

Firmamız, Sprinkler sistemi (yağmurlama sistemi), Köpüklü söndürme sistemler, Gazlı söndürme sistemi, Davlumbaz söndürme sistemi ve pano içi söndürme sistemleri ile bu sistemlerin uygulama ve mühendislik hizmetlerini vermektedir.

Sprinkler sistemi yangın esnasında insan müdahalesi olmadan otomatik olarak devreye giren ve yangınla mücadele eden sistemlerdendir. Yangın söndürme sistemleri icinde en eski olanlardan bir tanesi olmasına rağmen gunumuzde yaygın olarak kullanımına devam edilmektedir. Sprinkler sistemi eğer iyi dizayn edilir, kurulur ve bakımı yapılırsa yangın söndürme teknolojisinde çok etkili bir işlev sağlar.

Sprinkler sisteminin en önemli elemanı sprinkler başlıklarıdır. Sprinkler başlıklarını kabaca metal su yansıtıcısı, sıcaklığa duyarlı metal veya içi uygun sıvı dolu cam tüp ve tüm bu elemanları taşıyan metal bir bölümden oluşur. Özellikle otellerde yaygın olarak kullanılır. Sulu söndürme sistemleri (sprinkler sistemi) değişik tiplerde bulunmaktadır.

Bunlar konumuna bağlı olarak 4’e ayrılır.

1-Islak borulu sprinkler sistemi

2-Kuru borulu sprinkler sistemi

3-Baskın (Deluge) Sprinkler sistemi

4-Ön tepkili (pre-action) Sprinkler sistemi

•SPRİNKLER SİSTEMİ (YAĞMURLAMA SİSTEMİ)

•Tasarım ilkeleri

•Sprinkler sistemi TSE EN Standartları

•Islak Sprinkler Sistemi

•Kuru Sprinkler Sistemi

•Baskın Sprinkler Sistemi

•Çevre Birimleri

•Nasıl Tasarlanır.

• Borulama Çeşitleri

•Projelendirmesi

•Tehlike Sınıfları

Sprinkler Sistemi

Yangınların yayılma hızları son derece yüksek olduğu için müdahalenin de bir an önce yapılması çok önemlidir. Sprinkler sistemi, bunun için geliştirilmiş olup yangınların söndürülmelerinde oldukça etkilidir. Söz konusu sistem sayesinde yangın çıkan bölgenin tamamına, yukarıdan yağmurlama şeklinde su boşaltılmaktadır. Bu işlevin sağlanması için farklı elemanlar kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları borular, yağmurlama başlıkları (sprink), askılar, vanalar, alarmlar, yangın pompaları ve akış göstergeleridir.

Sprinkler sisteminin farklı çeşitleri bulunmaktadır ve bunların genel özellikleri birbirine benzese de özelde ciddi farklılıklardan bahsetmek mümkündür. Kullanılacak olanın alanın özelliklerine bağlı olarak bunlardan birisi tercih edilmektedir. Ortam sıcaklığı, donma riski, yanıcı madde olup olmadığı ve benzer hususlar, seçimlerin yapılmasında ön plana çıkan hususlardır. Bu aşamadan sonra ise diğer ayrıntıların belirlenmesi gerekir. Bunlar nozul modelinin seçimi, açılma ısısının belirlenme ve vana grupları gibi ayrıntılardan sonra sistem çalışmaya hazır hale gelir.

Islak Borulu Sprinkler Sistemi

En sık kullanılan sprinkler sistemi olan ıslak borulu seçenekte, boruların içerisi su ile doludur. Yangın nedeniyle meydana gelen ısıdan dolayı sistem çalışmakta ve yangının üzerine yağmurlama olarak suyun tamamını süreye bağlı olarak bırakmaktadır. Normalde hemen her yerde bu sistemin kullanılması gerekirken donma ve farklı risklerden dolayı kullanımı noktasında bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bunların yanı sıra bu seçeneğin 95 derece üzerindeki mekanlarda kullanımı da uygun değildir.

Deluge Sprinkler Sistemi

Yangınlardan bazılarının daha hızlı bir şekilde yayıldığı ve ilgili alanları tamamen sardığı bilinmektedir. Bundan dolayı bu tür yangınlara yapılacak olan müdahale daha etkili olmak zorundadır. Deluge sprinkler sistemi, aynı zamanda baskın adı ile bir türdür. Burada normalde kontrol vanası kapalı bir halde olmasına karşın, ayrı bir yerde olan algılama sisteminden gelen sinyal sayesinde otomatik olarak açılmaktadır. Böylece borularda bulunan sular, yağmurlama şeklinde yangının olduğu alana hızlı ve yoğun bir şekilde boşaltılır. Bundan dolayı bu sistemde yer alan sprinklerin tamamı açık konumda bulunmaktadır.

Kuru Borulu Sprinkler Sistemi

Kuru borulu sistemde boruların tamamı azot ve hava ile ya da tamamen nitrojen gazı ile doludur. Yangının başlamasıyla birlikte sprinkler aktif hale gelir ve buradaki gaz dışarı çıkmaya başlar. Bu durum, boru içinde basıncın düşmesine ve buna bağlı olarak da su vanasının açılmasını sağlar. Böylece sistemdeki suyun yangın üzerine boşalması sağlanır. Buradaki temel mantık bu olmasına rağmen, yangına müdahalenin biraz geç başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bir dezavantajdır fakat ıslak borulu seçeneğin düşük ısı ya da farklı bir sebepten dolayı kullanılamamasından dolayı mecburen bu yöntem tercih edilir.

Preaction Sprinkler Sistemi

Preaction sprinkler sistemi, ön tepkimeli adıyla da bilinmektedir. Burada farklı türler bulunmaktadır. Sistemlerin devreye girmesi için iki aşamalı şartın sağlanması gerekmektedir. Öncelikle sprinklerde bulunan ve bunların kapalı halde kalmasını sağlayan plastikler ya da farklı maddeler ısıdan dolayı devre dışı kalır. Bunun ardından ise su direkt olarak verilmez. Ayrıca algılama sisteminin de yangını doğrulaması ve haber vermesi gerekir. Bu şartların sağlanmasından sonra sistem devreye girer ve su boşaltılmaya başlanır. Buradaki temel amaç, yanlışlıklardan kaynaklanan ıslanmaların önüne geçilmesidir. Özellikle değerli eşyaların sudan etkilenebileceği yerlerde kullanıldığı bilinmektedir.

Sprinkler Sistemi Nasıl Seçilmelidir?

Yukarıda sprinkler sistemi ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Bunların seçiminin yapılması için farklı hususların dikkate alınması gerekir. Söz konusu hususların başında tehlike sınıfının belirlenmesi gelir. Daha sonra ise ortam şartları dikkate alınarak seçim yapılır. Böylece yangınların söndürülmesi çok daha etkili bir şekilde sağlanmış olacaktır.