Kule Mühendislik

Gazlı Söndürme Sistemleri

Home  >>  Gazlı Söndürme Sistemleri

Gazlı Söndürme Sistemleri

Yangınların söndürülmesi için kullanılan maddelerden birisi de gazlardır. Kullanılan birbirinden farklı gazlar sayesinde, diğer söndürme maddelerine göre değişik avantajlar elde edilmektedir. Gazlı söndürme sistemleri de buna bağlı olarak her geçen gün biraz daha yayılmaktadır.

Yangın söndürme denildiği zaman insanların aklına ilk olarak su, köpüklü su ve benzer maddeler gelmektedir. Bunlar yoğun olarak kullanılmasına karşın farklı maddelerin de alevlerle mücadele için kullanıldığının bilinmesi gerekmektedir. Gazlar bu alanda son dönemde etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gazların kullanımı ile hedeflenen ana unsur, yanmanın en önemli şartı olan oksijen temasının kesilmesidir. Bilindiği gibi oksijen ile alevlerin teması kesildiği anda alevler zayıflar ve ateş de nihayetinde söner. Bu prensip üzerine kurulu olan bir sistem olduğunun bilinmesi gerekiyor.

Gazlı Söndürme Sistemleri ve Avantajları

Yangınlarla mücadelede kullanılan maddelerin başında su ve farklı sıvılar gelmektedir. Bunların son derece etkili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Fakat sıvı kullanımı, yangın nedeniyle zarar görmeyen elektronik cihazların, aletlerin ve diğer eşyaların da zarar görmesine neden olmaktadır. Öyle ki bazen bunların tamamen kullanılamaz duruma geldiği dahi oluyor. Gazlı söndürme sistemleri sayesinde bu durumun önüne geçilmektedir.

Bilindiği gibi algılama sistemleri bazen ortamda bulunan gazları duman gibi algılamakta ya da farklı bir neden dolayı yanlış tespit yapmaktadır. Böyle durumlar söndürme sistemi gereksiz yere açılırken yağmurlama başlıklarından akan su, eşyaların zarar görmesine neden olmaktadır. Gaz kullanımı ile bu durumun da önüne geçilmiş olunmaktadır.

Gazların yangınları söndürmek için kullanılması sayesinde hem alevler söndürülmekte hem de ortamda bulunan diğer eşyalara zarar verilmemektedir. Bundan dolayı kütüphane, bilgi işlem merkezleri, sunucu merkezleri ve benzer alanlarda gazlı sistemler daha fazla tercih edilir. Üstelik kullanılan gazların doğaya, ozona da herhangi bir zararı yoktur ki bu da farklı bir husus olarak dikkat çekmektedir.

Gazlı söndürme sistemleri içerisinde yer alan gazların hiçbirisi elektriği iletmemektedir. Bu durum ise yangınların daha da büyümesini engellediği gibi söndürme işlemi sırasında farklı elektronik sistemlerin hasar almasına izin vermemektedir. Bunun haricinde ise sistemden gazın 60 saniyede boşalması, oksijen seviyesinin hızlı bir şekilde düşmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı da söndürme işlemi hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Gazlı Söndürme Sistemleri ve Kullanılan Gazlar

Gazlı söndürme sistemleri içerisinde kullanılan gazlar çeşitlilik göstermektedir. Bunların özelliklerinin farklı olması, farklı alanlarda daha etkin bir şekilde işe yaramasına neden olmaktadır. Kullanılan gazlardan öne çıkanlardan bazıları şu şekildedir:

  • FM 200 (Heptafluoropropane)
  • Pentafluoroethane (HFC-125)
  • Fluoroform FE13 (HFC 23)
  • Karbondioksit (CO2)

Buradaki gazlar incelendiğinde farklı alanlarda kullanıldığı görülmektedir. Örnek vermek gerekirse bilindiği gibi CO2, insan sağlığı için ciddi bir tehdittir. Bundan dolayı insanların olmadığı alanlarda kullanılmaktadır. İnsanların olduğu ortamlarda kullanılması durumunda, yangın ile birlikte insanlara zarar verecektir.

FM 200 ise ortamdaki oksijen oranını ciddi şekilde düşürmez ve buna bağlı olarak insanların bulundukları ortamlarda da kullanılabilirler. Ayrıca bu gazın kendiliğinde kaybolması ve ortamda herhangi bir toksin bırakmaması büyük bir avantajdır. Buna bağlı olarak son dönemdeki gazlı söndürme sistemleri içerisinde yoğun olarak yer aldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

HFC-125 de benzer özelliklere sahip olup insanların bulunduğu ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. HFC-125 özellikleri incelendiğinde normalde sıvı formda olduğu görülecektir. Yağmurlama başlıklarından dışarıya çıkmasıyla birlikte basınç etkisiyle gaza dönüşmektedir. Böylece çok daha etkili bir şekilde alevlerle mücadele mümkün olmaktadır. Gazların kullanımı her geçen biraz daha artarken bu alanda yapılan çalışmalar da halen devam etmektedir.